νυχτερινό

Είχαν περάσει τα μεσάνυκτα προ πολλού. Ολίγα φώτα εφαίνοντο ακόμη λάμποντα αμυδρώς εις τους φεγγίτας των οικιών , ολόγυρα, σιμά εις την ακρογιαλιάν. Τα όμματά μου καρφωμένα εις εν σημείον, εις μίαν οικίαν, υψηλά, όχι μακράν, επάνω από τους βράχους. Ανοικτά τα παράθυρα, αι ύαλαι κλεισμέναι, φως μέγα έφεγγεν εις τας υάλους. Και έβλεπα εις το φως εκείνον, εν μέσω σκιών κινουμένων, ισχνήν παιδίσκην, λυπημένην εν ιλαρότητι και ρόδων αβροτέρα.

* * *

Επέταξα με ορμήν πυρετού το υποκάμισόν μου και έπεσα εις την θάλασσαν. Ησθάνθην αίφνης γλύκαν, μαγείαν άφατον, εφανταζόμην τον εαυτόν μου ως να ήμην εν με το κύμα, ως να μετείχον της φύσεως αυτού, της υγράς και αλμυράς και δροσώδους.

* * *

Ζαρντόζ ωνομάζετο η παιδίσκη, ζαρντόζ ήτο και η νυξ που την είχα ιδεί. Αραγε θα επανέλθει ως φεύγουσα εικών, ως πόθος όστις αμφιπόταται; Ουδείς δυναται να αποφανθή μετά βεβαιότητος, ουδείς δύναται να προεξοφλήση το μέλλον, διότι η ιστορία ενός εκάστου εξ ημών είναι συνεχής παλινδρόμησις. Η άμμος της, πάντως, ήτο απίστευτη.

 

[Τον Παπαδιαμάντη εσιγόνταραν: Ν. Γκάτσος, Α. Εμπειρίκος, Λ. Πλάτωνος και Σαπφώ. ]

[Τις λέξεις αντέγραψαν και συνεκόλλησαν  τα μάτια του Μάρκου.]

7 thoughts on “νυχτερινό

  1. Ερως – Ηρως:

    ……
    Δεν ισχύει τηλαισθησία ούτε τηλεπάθεια, διά να ζητήσωμεν τας ψήφους των αναγνωστών, νοερώς, ακαριαίως, ουδέ Κοινοβουλίου τέμενος είναι παρ’ ημίν ιερόν, αλλά ναός Ευβουλίας. Πας συγγραφεύς υποτίθεται ότι αντιπροσωπεύει την μέσην κρίσιν και το μέσον αίσθημα των αναγνωστών του.
    …….

  2. ή πώς ο Παπαδιαμάντης παραμερίζει τον πειρασμό να γράψει Interactive τέλος στο διήγημά του και πώς αναλαμβάνει τελικά ο ίδιος την ευθύνη. Καλό να αναλαμβάνεις την ευθύνη

    [Στη Συλλογή «Διηγήματα της αγάπης» του Παπαδιαμάντη, εκδόσεις Αρμός, ο Ν. Τριανταφυλλόπουλος συνδέει τον Παπαδ. με το Βακαλόπουλο («Γραμμή του ορίζοντος») ]

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s